Förskolan

Skriv ut

tussilago

Förskolan

Förskolan Tussilagon drivs med kristen profil. Placering sker utifrån den kommunala barnomsorgskön. Förskolans namn är valt utifrån den vision församlingen har för förskolan, och kan förstås utifrån några kunskaper om denna växt:

 

Vi önskar att förskolan ska lysa som en sol i vår bygd!